607 846 078 62 584 61 85 oceanik@ostrzeszow.pl
Pływalnia czynna Poniedziałek - Niedziela 7:00 - 22:00
Sauny czynne: Poniedziałek - Piątek 16:00 - 21:30; Sobota 10:00 - 21:30; Niedziela i Święta 7:30 - 21:30
Mikołajkowe pływanie

Mikołajkowe pływanie

Dobra zabawa gwarantowana! Zapraszamy 8 grudnia (niedziela) na Mikołajkowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa ZEC w Ostrzeszowie. Oto regulamin imprezy.

Kryta Pływalnia w Ostrzeszowie Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie

Komunikat Organizacyjny

Mikołajkowe Zawody Pływackie
o Puchar Prezesa ZEC
8.12.2019r.

w ramach VIII Ostrzeszowskiej Ligi Pływackiej Szkół 2019/2020

Opiekunowie grup odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się dzieci i młodzieży. Z uwagi na duże zamieszanie na hali basenowej uprzejmie prosimy o pozostanie zawodników na trybunach.
Wokół niecki przebywać mogą jedynie zawodnicy oczekujący na swoją serię.
Karty startowe rozdawane będą w szatni dla niepełnosprawnych.
Prosimy opiekunów o dopilnowanie swoich zawodników.

1. Termin i miejsce zawodów

• 8.12.2019r. niedziela – godzina 09:00
• Kryta Pływalnia „Oceanik” w Ostrzeszowie, ul. Kąpielowa 4a.

2.Organizator zawodów

• Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie – Kryta Pływalnia „Oceanik”

3. Cel zawodów

• Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich;
• Sprawdzenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych;
• Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży;
• Integracja szkół z powiatu ostrzeszowskiego i pobliskich gmin;
• Wyłonienie najlepiej „Pływającej Szkoły” w VIII Ostrzeszowskiej Lidze Pływackiej Szkół w roku szkolnym 2019/2020.

4. Dane techniczne pływalni

1. Długość: 25m
2. Ilość torów: 6
3. Temperatura wody: 28 st. C
4. Pomiar czasu: ręczny

5. Uczestnictwo

Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:

L.P. KATEGORIE WIEKOWE DYSTANS/ STYL PŁEĆ
1. 2013 i młodsi 25m st. dowolnym K/M Przedszk.
2. 2012 25m st. dowolnym K/M kl. I
3. 2011 25m st. dowolnym K/M kl.II
4. 2010 25m st. dowolnym K/M kl.III
5. 2009 25m st. dowolnym K/M kl.IV
6. 2008 25m st. dowolnym K/M kl.V
7. 2007 25m st. dowolnym K/M kl.VI
8. 2006 50m st. dowolnym K/M kl. VII
9. 2005 50m st. dowolnym K/M kl. VIII
10. OPEN – 2004 i starsi 50m st. dowolnym K/M
11. sztafeta
rocz. 2007 i młodsi 4x25m st. dowolnym mieszana chłopiec/dziewczynka
12. sztafeta
rocz. 2006 i starsi 4x50m st. dowolnym mieszana chłopiec/dziewczynka

• Konkurencja odbędzie się, gdy w danej kategorii wiekowej będzie min. 3 zawodników;

6. Punktacja dla szkół
• Każda szkoła może zgłosić maksimum 30 uczniów, każdy startujący zawodnik zdobywa punkty za zajęte miejsce.
PUNKTACJA:
MIEJSCE ILOŚĆ PUNKTÓW
1 17 pkt
2 13 pkt
3 10 pkt
4 8 pkt
5 7 pkt
6 6 pkt
7 5 pkt
8 4 pkt
9 3 pkt
10 2 pkt
11 1 pkt itd.

• Dodatkowo przyznawane będą punkty dla szkół za systematyczny udział w zawodach
wg następującej punktacji:
– za start w pierwszych zawodach – 10 pkt
– za start w drugich zawodach – 20 pkt
Razem dodatkowych punktów do zdobycia: 30 pkt

7. Nagrody

• Dyplomy, medale i nagrody dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej.

8. Zgłoszenia do zawodów

Przyjmowanie zgłoszeń zawodników od 25.11.2020r. do 06.12.2020r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na
e-mail: oceanik@zec-ostrzeszow.pl.

L.P. Imię i nazwisko Rok urodzenia klasa Szkoła
1.

9. Program zawodów

07:45 – zbiórka zawodników przy biurze zawodów – rozdanie kart startowych;
08:30 – 08:50 – rozgrzewka;
09:00 – uroczyste otwarcie zawodów;
09:10 – 11:00 – starty zawodników we wszystkich rocznikach;
11:10 – 11:30 wręczenie nagród i uroczyste zakończenie zawodów.

10. Postanowienia końcowe

• Uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty), którą należy okazać przy wejściu na pływalnię;
• Wstęp na pływalnię (na czas trwania zawodów) jest bezpłatny;
• W zawodach obowiązują przepisy FINA i PZP;
• W przypadku falstartu bieg nie zostanie przerwany, a zawodnik popełniający falstart zostanie zdyskwalifikowany;
• O wyniku decyduje czas uzyskany przez zawodnika, mierzony każdemu indywidualnie przez pomiar ręczny;
• Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować
z wody;
• W czasie rozgrzewki obowiązuje zakaz skoków do wody;
• W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem zawodów – decyduje sędzia główny;
• Wszystkie zmiany, prośby czy protesty dotyczące danej konkurencji zawodnik ma prawo przekazać sędziemu głównemu w czasie trwania zawodów, który samodzielnie zajmie stosowne stanowisko po zapoznaniu się z protokołem sporządzonym przez sędziego tej konkurencji. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna;
• Wyniki zawodów oraz ranking szkół zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.basen-ostrzeszow.pl;
• Osoby biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność, za niewykonanie badań
i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne, spada na opiekunów prawnych.
• Kierownicy oraz opiekunowie ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się swoich zawodników podczas zawodów;
• Organizator zastrzega sobie prawo do koniecznych zmian w regulaminie zawodów.

Serdecznie zapraszamy !!!

Organizator
Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie
Kryta Pływalnia Oceanik w Ostrzeszowie

Dodaj komentarz

Close Menu