607 846 078 62 584 61 85 oceanik@ostrzeszow.pl
Pływalnia czynna Poniedziałek - Niedziela 7:00 - 22:00
Sauny czynne: Poniedziałek - Piątek 16:00 - 21:30; Sobota 10:00 - 21:30; Niedziela i Święta 7:30 - 21:30

Mikołajkowe zawody pływackie

 Regulamin Zawodów

                                Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie    Kryta Pływalnia w Ostrzeszowie

 Komunikat Organizacyjny

Mikołajkowe  Zawody Pływackie   o Puchar Prezesa ZEC w Ostrzeszów

2.12.2018r.

 w ramach VII Ostrzeszowskiej Ligi Pływackiej Szkół 2018/2019

 Opiekunowie grup odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się dzieci i młodzieży. Z uwagi na duże zamieszanie na hali basenowej uprzejmie prosimy o pozostanie zawodników na trybunach.

 Wokół niecki przebywać mogą jedynie zawodnicy oczekujący na swoją serię.

Karty startowe rozdawane będą w szatni dla niepełnosprawnych.

Prosimy opiekunów o dopilnowanie swoich zawodników.

 1. Termin i miejsce zawodów

 • 12.2018r. niedziela – godzina 09:00
 • Kryta Pływalnia „Oceanik” w Ostrzeszowie, ul. Kąpielowa 4a.

 2.Organizator zawodów

Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie – Kryta Pływalnia „Oceanik”

 1. Cel zawodów
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich;
 • Sprawdzenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

i gimnazjalnych;

 • Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży;
 • Integracja szkół z powiatu ostrzeszowskiego i pobliskich gmin;
 • Wyłonienie najlepiej „Pływającej Szkoły” w VI Ostrzeszowskiej Lidze Pływackiej Szkół w roku szkolnym 2018/2019.
 1. Dane techniczne pływalni
 1. Długość: 25m
 2. Ilość torów: 6
 3. Temperatura wody: 28 st. C
 4. Pomiar czasu: ręczny
 1. Uczestnictwo

Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:

L.P.KATEGORIE WIEKOWEDYSTANS/ STYLPŁEĆ
1.2011 i młodsi25m st. dowolnymK/M
2.201025m st. dowolnymK/M
3.200925m st. dowolnymK/M
4.200825m st. dowolnymK/M
5.200725m st. dowolnymK/M
6.200625m st. dowolnymK/M
7.200525m st. dowolnymK/M
8.2004-200250m st. dowolnymK/M
9.OPEN – 2001 i starsi50m st. dowolnymK/M
10.

sztafeta

rocz. 2004 i młodsi

4x25m st. dowolnymmieszana chłopiec/dziewczynka
11.

sztafeta

rocz. 2003 i starsi

4x50m st. dowolnymmieszana chłopiec/dziewczynka
 • Konkurencja odbędzie się, gdy w danej kategorii wiekowej będzie min. 3 zawodników;
 1. Punktacja dla szkół
 • Każda szkoła może zgłosić maksimum 30 uczniów, każdy startujący zawodnik zdobywa punkty za zajęte miejsce.

PUNKTACJA:

MIEJSCEILOŚĆ PUNKTÓW
117 pkt
213 pkt
310 pkt
48 pkt
57 pkt
66 pkt
75 pkt
84 pkt
93 pkt
10  2 pkt
111 pkt itd.
 • Dodatkowo przyznawane będą punkty dla szkół za systematyczny udział w zawodach
  wg następującej punktacji:

– za start w pierwszych zawodach – 10 pkt

– za start w drugich zawodach – 20 pkt

Razem dodatkowych punktów do zdobycia: 30 pkt

 1. Nagrody
 • Dyplomy, medale i nagrody dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej.
 1. Zgłoszenia do zawodów

Przyjmowanie zgłoszeń zawodników od 19.11.2018r. do 30.11.2018r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na

e-mail: oceanik@zec-ostrzeszow.pl.


 1. Program zawodów

07:45 – zbiórka zawodników przy biurze zawodów – rozdanie kart startowych;

08:30 – 08:50 – rozgrzewka;

09:00 –  uroczyste otwarcie zawodów;

09:10 – 11:00 – starty zawodników we wszystkich rocznikach;

11:10 – 11:30 wręczenie nagród i uroczyste zakończenie zawodów.

 1. Postanowienia końcowe
 • Uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty), którą należy okazać przy wejściu na pływalnię;
 • Wstęp na pływalnię (na czas trwania zawodów) jest bezpłatny;

·         W zawodach obowiązują przepisy FINA i PZP;

 • W przypadku falstartu bieg nie zostanie przerwany, a zawodnik popełniający falstart zostanie zdyskwalifikowany;
 • O wyniku decyduje czas uzyskany przez zawodnika, mierzony każdemu indywidualnie przez pomiar ręczny;
 • Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować
  z wody;
 • W czasie rozgrzewki obowiązuje zakaz skoków do wody;
 • W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem zawodów – decyduje sędzia główny;
 • Wszystkie zmiany, prośby czy protesty dotyczące danej konkurencji zawodnik ma prawo przekazać sędziemu głównemu w czasie trwania zawodów, który samodzielnie zajmie stosowne stanowisko po zapoznaniu się z protokołem sporządzonym przez sędziego tej konkurencji. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna;
 • Wyniki zawodów oraz ranking szkół zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.basen-ostrzeszow.pl;
 • Osoby biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność, za niewykonanie badań
  i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne, spada na opiekunów prawnych.
 • Kierownicy oraz opiekunowie ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się swoich zawodników podczas zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do koniecznych zmian w regulaminie zawodów.

Serdecznie zapraszamy !!!

 Organizator

Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie      Kryta Pływalnia Oceanik w Ostrzeszowie

Close Menu